सम्पर्क

चितवन पोष्ट, दैनिक समाचार पत्र

प्रधान कार्यालयः
भरतपुर-१० , विद्युत रोड
फोन : ०५६–५५३३६२१, ५३३६२४

विज्ञापनको लागि सम्पर्कः
९८५५०५१०९२
इमेल : [email protected]

शाखा कार्यालयहरु :
सौराहाचोक, टाँडि, फोनः ९८५५०–८०२९१
पर्सा, सम्पर्क : ९८४५१६०२९५, ९८४५३१८३८९ (दीपक पौडेल)
चनौली : ९८६५००५५९७
कावासोतीः ९८४३४०२६४४ (विन्दु न्यौपाने)
धादिबबेसीः ०१०–५२०६६५, दमौलीः ०६५–५६०८३९
डुम्रेः ०६५–६९०८०६, त्रिशूलीः ०१०–५६०५४७, ९८५१०१४३९१